visió de conjunt

La Web Requiem amb Ria i les seves diferents pàgines, es comparteix de manera amistosa i sense ànim de lucre per part dels seus creadors. Cultura, Literatura, Poesia, Art en les seves diferents branques creatives.
És una connexió contínuament renovada, que pretén sumar i ampliar el plànol de difusió a través de les xarxes socials, dels Autors i entitats que col·laboren amb les seves creacions i notícies.El seu disseny neix de la creativitat artista de Rodolfo Navarrete, Poeta i cineasta amb experiència i capacitat creativa innegables.

Ell mateix realitza tot el tramat que comporta les actualitzacions de les seves millores, aportant renovació en l’estètica minuciosament triada, així com la millora d’accessibilitat dels lectors a les pàgines, aportant tècniques noves que realcen els espais de les publicacions. Amb tot això s’aconsegueix un ambient d’Art i bellesa especial per a cada Obra.
Requiem amb Ria també difon tots els Actes programats per PROARTCAT, sent el seu principal mitjà de difusió autoritzat.

E-mail de contacte

espacio@requiemambria.com.

Idea Original

Rodolfo Navarrete i Aigua Maria.

Disseny Sensible 

Compatible amb el teu

Dispositui Móbil

Llegir i publicar poesia, obres originals com articles, llibres, poemaris, narrativa i notícies de l’univers cultural de Barcelona, per fer difusió a través del talent i la disposició dels Autors.

L’Arquitectura de Requiem amb Ria compta

amb suport multimèdia d’alt rendiment, a més

d’interactuar a nivell de codi amb les xarxes socials més importants.

això és molt útil per a publicar i compartir la música, la fotografia o els vídeos dels autors convidats a publicar aquí, sense cap mena d’activitat lucrativa per part nostra. Més informació, escriu al correu electrònic: espacio@requiemambria.com.